september 6, 2016

Pre Firmy

Výhody spolupráce so spoločnosťou Vidosa s.r.o.

Kedy je výhodné zamestnať pracovníkov formou dočasného zamestnávania?

– pri náhlom výpadku pracovníka

– v prípade, že firma dočasne potrebuje zvýšiť počet pracovníkov

– pri potrebe firmy predĺžiť skúšobnú dobu pracovníka

Výhody dočasného zamestnania:

skončiť prácu kedykoľvek to zamestnávateľ potrebuje
mať k dispozícii flexibilného zamestnanca, pripraveného začať a nemať žiadne problémy so mzdovou a personálnou administratívou – dočasne pridelený pracovník je zamestnancom agentúry, pracuje však podľa pokynov a na mieste, ktoré mu určí užívateľský zamestnávateľ. Agentúra je zodpovedná za všetky odvody, vyplatenie mzdy, má zodpovednosť v právnej rovine môcť zredukovať počet pracovníkov v trvalom pracovnom pomere – agentúra prevezme vyčlenených pracovníkov do pracovného pomeru, pričom pracujú aj naďalej podľa pokynov a na pracovisku pôvodného zamestnávateľa umožňuje vyskúšať zamestnanca, ktorého mieni prijať do pracovného pomeru – zamestnávateľ nie je obmedzovaný skúšobnou dobou
umožní výhodne vykryť dočasnú potrebu pracovníkov, spôsobenú nepravidelnou výrobou alebo sezónnosťou.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Nezáväzná objednávka, po jej obdržaní Vás budeme kontaktovať.

* Údaje potrebné vyplnit.