september 6, 2016

Pre Firmy

Výhody spolupráce so spoločnosťou Renewal Agency, s.r.o.

Kedy je výhodné zamestnať pracovníkov formou dočasného zamestnávania?

- pri náhlom výpadku pracovníka

- v prípade, že firma dočasne potrebuje zvýšiť počet pracovníkov

- pri potrebe firmy predĺžiť skúšobnú dobu pracovníka

Výhody dočasného zamestnania:

skončiť prácu kedykoľvek to zamestnávateľ potrebuje mať k dispozícii flexibilného zamestnanca, pripraveného začať a nemať žiadne problémy so mzdovou a personálnou administratívou - dočasne pridelený pracovník je zamestnancom agentúry, pracuje však podľa pokynov a na mieste, ktoré mu určí užívateľský zamestnávateľ. Agentúra je zodpovedná za všetky odvody, vyplatenie mzdy, má zodpovednosť v právnej rovine môcť zredukovať počet pracovníkov v trvalom pracovnom pomere - agentúra prevezme vyčlenených pracovníkov do pracovného pomeru, pričom pracujú aj naďalej podľa pokynov a na pracovisku pôvodného zamestnávateľa umožňuje vyskúšať zamestnanca, ktorého mieni prijať do pracovného pomeru - zamestnávateľ nie je obmedzovaný skúšobnou dobou umožní výhodne vykryť dočasnú potrebu pracovníkov, spôsobenú nepravidelnou výrobou alebo sezónnosťou.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Nezáväzná objednávka, po jej obdržaní Vás budeme kontaktovať.
* Údaje potrebné vyplnit.