september 6, 2016

Pre uchádzača

Výhody spolupráce so spoločnosťou Vidosa s.r.o.

Snažíme sa pre vás nájsť vždy najvýhodnejšiu ponuku a vytvoriť inovatívne riešenie Vašej aktuálnej situácie pri hľadaní práce. Vďaka našim znalostiam a skúsenostiam v oblasti personálneho leasingu sme pre Vás ideálnym spojením profesionality rýchlosti a kvality. Naše priority a hodnoty Vám garantujú spoluprácu so stabilným partnerom na trhu práce ktorý je vždy ochotný poradiť a pomôcť.

ONLINE REGISTRÁCIA uchadzáča o zamestnanie

* Údaje potrebné vyplnit.





Zamestnaný:
Rodinný stav:
Znalosť AJ:
Znalosť NJ:
Vodičský preukaz: A B C D E T
Zdravotný preukaz do potravinárskeho priemyslu:

Prehlásenie: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v firme Reneval Agency. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.