Náš ciel

Našim hlavným cieľom  je  napĺňať požiadavky a potreby svojich klientov (zamestnávateľov) a zároveň pomáhať kandidátom nájsť vhodné pracovné príležitosti.

Snažíme sa dosiahnuť nasledovné cieľe.

Rekrutovať kvalifikovaných kandidátov

nájsť a zamestnať vhodných a kvalifikovaných kandidátov pre pracovné pozície.

Budovať dlhodobé vzťahy so zamestnávateľmi a zamestnancami

vytvoriť silné vzťahy so svojimi klientmi (zamestnávateľmi) aj so zamestnancami, ktorých zamestnávame.

Monitorovať trendy na trhu práce

informovať sa  o nových požiadavkách a očakávaniach zamestnávateľov a kandidátov. To nám umožňuje prispôsobovať sa a reagovať na aktuálne potreby trhu.

Skracovať časový cyklus náboru

rýchlo identifikovať vhodných kandidátov, uskutočniť pohovory a zabezpečiť rýchle obsadenie pozícií.

Poskytovať kvalitné služby klientom

spolupracovať s klientmi a poskytovať im kvalitné a efektívne služby pri hľadaní a výbere vhodných kandidátov.

Poskytovať odborné poradenstvo a podporu

poskytovať odborné poradenstvo svojim klientom a kandidátom v oblasti náboru, výberu, zamestnávania a iných personálnych záležitostí. Pomáhať im rozvíjať a zlepšovať svoje personálne procesy.